Erdinç Babat’tan Müşkülpesent

Erdinç BABAT “Müşkülpesent” adlı
Sergisi ile 12 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında
The Marmara Pera’da

Cep Sanat Galerisi, Çağdaş  Sanatın genç isimlerinden, Erdinç BABAT’ın “Müşkülpesent” adlı  sergisini 12 Ocak – 12 Şubat  2012 tarihleri arasinda The Marmara Pera’da izleyici ile buluşturuyor.

Erdinç BABAT’ın yeni resimleri üzerine;
Erdinç Babat’ın son dönem resimleri,  popüler kültürün yaratmış olduğu yapaylığın yansımalarının, ve dayatılan yaşam modellerinin yol açtığı “tatminsizliğin” kadın bedenleri üzerinden okunabildiği ve günümüz dünyasına yönelik eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi gereken örnekler olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önceki dönemlerde ürettiği resimlerinde uygulamış olduğu geniş alanları kaplayan saf renkler ve büyük boyutlu figür soyutlamaları ile kıyaslandığında, yeni resimlerinde Erdinç’in,  vurgulamak istediği kavramlarla uyumlu bir biçimde, renk anlamında sadeleşmeye giderek, geçmiş yıllardaki çeşitli resimlerinde yer verdiği saf renkleri, daha küçük planlarda uyguladığı görülüyor. Yapaylığın getirdiği “soğukluk”,  gri tonlarla boyayıp resimlerinde öne çıkardığı kadın bedenlerinin yarattığı görsel etkinin yanı sıra, bedenlerin yüzlerinde biçimlenen “rahatsız edici” ifadelerin de aracılığıyla öne çıkan bir kavram olarak dikkatimizi çekiyor.

ERDİNÇ BABAT PERSPEKTİFİNDEN BUGÜNÜN İNSAN MODELLERİ
Yaşadığımız çağ, hayat standartlarının teknoloji ekseninde günbegün gelişip yenilendiği bir süreç olmasına karşın, bu gelişim ve değişim sürecinin sanatsal yaratım boyutunda okunabilmesi de sanatçının bilinçli bir hayat izleyicisi olması ve sorgulama yetisi ile doğrudan ilişkilidir.

Erdinç Babat,  genç ressamlar içerisinde yaşadığı çağın sorunlarına yabancı kalmayan bir örnek olarak, resim çalışmalarına başladığı yıllardan bugüne kadar kararlılıkla insan konusunu inceliyor. Yaşam ve insan üzerine yapmış olduğu gözlem ve araştırmaları, onun resimlerinde iç dinamizm ve bu edimlerini sürekli yenilenerek imgeye dönüştürecek hayal gücü yeteneğinin temel dayanağı oluyor.

Bilinçli bir hayat izleyicisi olan Erdinç Babat’ın resimlerinin çoğunda başat öğe olarak insanı görmekteyiz. İnsana ve hayat gözlemine karşı duyarlılığı onun resimlerinin şekillenişinde göz ardı edilmeyecek bir çıkış noktası olduğu gibi, insan gerçeğini güçlü kurgusuyla dinamik bir boyutta ele aldığı resimleri karşısında izleyiciyi yönlendirmek istediği ana soruları da ortaya koyuyor. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimi ve makineleşme ile birlikte insan ve insani değerlere verilen önem nerededir? Bu soru doğal olarak bugünün dünyası içerisinde gün geçtikçe doğal yaşamdan kopan ve önceden çizgileri  belirlenmiş ve bize bir model gibi sunulan sanal yaşantılar içerisinde “insan nerede olmalı” sorusunu da beraberinde getirmektedir.

Erdinç’in resimlerinde lirik bir tat ile soyutlamacı anlatım biçimi bütünleşmiştir. Erken dönem çalışmalarında bağlı kaldığı geometrik soyut dili bir kenara itmemiş, ilerleyen zamanlarda gözlemleriyle birlikte, zihinsel kurgusuyla varmış olduğu figür soyutlamalarında da benzer anlayışla arka planları biçimlendirmeye başlayıp yeni resimlerinin bünyesine katmıştır.   Derinliği çok fazla önemsemeden çoğunlukla çizgilerle belirleyip canlı renkleri uyguladığı arka planlar üzerine tuvalde anıtsal boyutta kıvrak çizgilerle şekillenen tek veya ikili gruplar halinde konumlandırdığı belli bir hareket halinde oldukları görülen figürleri, gerek  günlük hayattan gerekse de düşsel olarak kurgulanmış bir zamandan çekip çıkarılmış, sanki bir hareket içerisindeyken bir anda durağanlaşmış  gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Benimsemiş olduğu soyutlamacı anlatım dili vermek istediği mesajın içeriği ile bütünleşmektedir. Bazı figürlerindeki amorph yapı ve kendi vücutlarından bağlanmış insan bedenleri, günümüz dünyasının birey üzerinde yarattığı sınırlanmışlık hissi ile birlikte insanın yavaş yavaş kendi iç gerçekliğinden uzaklaşması sorunu üzerine de düşündürür. Serkan AZERİ
Sergi, 12 Ocak – 12 Şubat 2012 Tarihleri arasında THE MARMARA PERA’da görülebilir.

Erdinç BABAT   “Müşkülpesent”
12 Ocak – 12 Şubat 2012

The Marmara Pera
Meşrutiyet Cad. Tepebaşı – Beyoğlu / ISTANBUL 34430

İletişim:
C e p  S a n a t  G a l e r i s i
www.cepsanatgalerisi.com

T+90 212 292 00 38

ERDİNÇ BABAT
1977 Alaşehir doğumlu Babat, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında kişisel ve karma sergilere katıldı. İzmir ve İstanbul’daki atölyelerinde çalışmalarına  kendine özgün tekniği ile devam ediyor.

Ödüller
Turgut Pura Resim ve Heykel Yarışması-Büyükşehir Belediyesi Ödülü(2006) İZMİR
Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması –İkincilik Ödülü (2007) İZMİR

Kişisel Sergiler
Başak Sigorta Sanat Galerisi (2000-2001) İZMİR
Martı Sanat Galerisi (2003) İZMİR
İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi (2005) İZMİR
Buca Belediyesi Sanat Galerisi (2005) İZMİR
Datça Balıkaşıran Sanat Galerisi (2005)Marmaris Datça
Cihat Pehlivanoğlu Sanat Galerisi (2005) İZMİR
İş bankası Sanat Galerisi (2006) İZMİR
Datça Balıkaşıran Sanat Galerisi (2006) Marmaris Datça
Galeri Kent Revizyon Sonrasi Bölüm – 1 ( 2011 )
Cep Sanat Galerisi  “Müşkülpesent” The Marmara Pera , 2012 İSTANBUL

Karma Sergiler
D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi (2000) İZMİR
Mücahit Bora Sanat Galerisi (2000) İZMİR
Narlıdere Belediyesi Sanat Galerisi (2001) İZMİR
D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi (2002) İZMİR
1. Uluslar arası Resim Festivali. (2003) İZMİR
İstanbul Sanat Fuarı –Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi (2006) İSTANBUL
Bousporus Sanat Fuarı Feshane   İstanbul   (2007) İSTANBUL
Terakki Vakfı Sanat Galerisi şişli İstanbul  (2007) İSTANBUL
Nazım Hikmet Vakfı Sanat Galerisi  Nazım Hikmet Resim Sergisi (2007)  İSTANBUL
YAKLAŞIMLAR  Sergisi  Avusturya Vorarlberg  Eyaleti  Parlamentosu’nun  katkılarıyla  düzenlenen  karma  resim  sergisi (2008) AVUSTURYA
YAKLAŞIMLAR Sergisi Avusturya Salzburg sergisi (2008) AVUSTURYA
YAKLAŞIMLAR Sergisi Avusturya Bludenz sergisi (2008) AVUSTURYA
Sanko Sanat galerisi Genç Sanatçılar Sergisi (2008) GAZİANTEP
İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi (2009) Datça  Muğla
Sanko Sanat galerisi Sergisi (2010) GAZİANTEP
BEŞİKTAŞ  ÇAĞDAŞ Mustafa  Kemal  Kültür Merkezi  Genç Ustalar Usta Gençler Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı Sergisi (2010) Beşiktaş  İSTANBUL
Rh Sanat Galerisi Genç Kuşak Karma Resim Sergisi (2010) Nişantaşı  İSTANBUL
Altanay Sanat Galerisi İzmirli Sanatçılar Karma Resim Sergisi (2010) Kavaklıdere ANKARA
Cep Sanat Galerisi Tılsımlı Haller (2011) The Marmara Pera, İstanbul