A Living Man Declared Dead and Other Chapters

A Living Man Declared Dead and Other Chapters 2008-2011 arasında, 4 yıllık uzun bir süreci kaplayan bir çalışma. Taryn Simon dünyayı seyahat ettiği sırada kan hatlarını ve bunlarla ilintili öyküleri araştırdı, kaydetti. 18 parçanın her birinde dış güçlerin bölgesi, kısıtlamalar, din gibi konularla beraber içten gelen fiziksel ve psikolojik baskılara da rastlamak mümkün.

Olaylar Taryn Simon tarafından belgelenmiştir. Brezilya’daki kan davalı aileler, Saddam’ın oğlu Uday’ın vücut ikizi, Bosna’daki soykırım ve Hindistan’daki yaşayan ölüler gibi konulara göndermede bulunmakta. A Living Man Declared Dead and Other Chaptersa bu linkten ulaşabilirsiniz.